Lắp ống thông hơi cho bồn nước & Cách tăng áp lực nước chảy yếu

Trong quá trình sinh hoạt hằng ngày. Bạn có cảm thấy nước sinh hoạt của gia đình chảy được mạnh. Nguyên nhân có thể do hệ thống bồn nước không có ống thông hơi. Yếu tố thông hơi là một điều bắt buộc của mọi hệ thống bồn chứa nước Xem chi tiết