[ Cơ sở ] Thông tắc cống tại Thường Tín Giá 1OO.OOOĐ | BH 3 Tháng

Đối với những hộ gia đình đang sinh sống tại Thường Tín, thì các vấn đề liên quan đến tắc nghẽn cầu cống, chưa bao giờ mang đến sự dễ chịu, ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình. Chính vì vậy, bất cứ thời điểm nào khi đường cống Xem chi tiết